Ga naar de inhoud
Veilig online betalen
Levering in België €125
450 experts
9 gratis afhaalpunten

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Verhelst Bouwmaterialen NV, Stationsstraat 30, B-8460 Oudenburg en de met haar verbonden ondernemingen “Groep Verhelst”. Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u dit privacybeleid heeft gelezen en dat u ermee akkoord gaat. Groep Verhelst kan dit beleid te allen tijde aanpassen. U kunt eventuele wijzigingen steeds consulteren op deze pagina.

Groep Verhelst hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer u deze website gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonsgevens mee te delen, zoals uw naam, uw functie en uw contact- en facturatiegevens. Wij gebruiken deze gegevens (i) om u de gevraagde goederen en/of diensten te leveren, (ii) contact met u te nemen in het kader van ons klantenbeheer, (iii) u op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten en (iv) voor eventuele marktanalyse ten behoeve van de verbetering van onze producten en dienstverlening. Indien u verkiest om bepaalde gegevens niet mee te delen, kan het gebeuren dat wij de door u gevraagde goederen en/of diensten niet kunnen leveren en dus de beoogde overeenkomst met u niet kunnen vervullen.

Wij maken ook gebruik van cookies of gelijkaardige technieken die toelaten om technische informatie te verzamelen over uw bezoek aan en gebruik van onze website. Wij doen dit om het beheer van onze website te verbeteren en onze online dienstverlening aan u te optimaliseren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden bij terugkerend bezoek. Cookies zijn kleine bestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van uw toestel en die toelaten om het gebruik van de website via uw toestel te herkennen. U kunt het gebruik van cookies verhinderen en/of ongedaan maken via de instellingen van uw internetbrowser. Dit kan het gebruik van bepaalde functies van de website echter wel bemoeilijken.

Wij dragen zorg voor de vertrouwelijke en beveiligde bewaring en verwerking van uw gegevens op IT-infrastructuur die zich uitsluitend binnen de Europese Unie bevindt. Uw gegevens worden niet meegedeeld aan derden tenzij (i) wij hiervoor eerst uw toestemming hebben, of (ii) aan één van onze eigen leveranciers indien dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling en/of de levering van de door u gevraagde goederen en/of diensten, of (iii) indien wij hier wettelijk of rechterlijk toe verplicht zijn, of (iv) indien wij onregelmatigheden vaststellen die ons ertoe verplichten de belangen van onze onderneming te beschermen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig in het kader van ons klantenbeheer en onze wettelijke verplichtingen terzake.

Conform de geldende privacywetgeving heeft u kosteloos het recht te verzoeken om de inzage, verbetering of wissing van uw gegevens, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden of de beperking van deze verwerking te vragen. U kunt ook steeds een (elektronische) kopie van uw gegevens vragen en ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Indien wij uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens voor een specifiek doel te gebruiken, kunt u deze toestemming steeds intrekken.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, of indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u met ons contact nemen via info@verhelst.be of ons voormelde postadres. Een bewijs van uw identiteit kan in dat geval worden gevraagd. Met klachten over dit privacybeleid kunt u ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

(www.privacycommission.be/nl/contact)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15/05/2017.

Uw browser wordt niet ondersteund.
browser-not-supported-description

Hulp nodig bij je aankoop?